நீதி செலுத்துங்கள் , அதுதான் பயபக்திக்கு மிக நெருக்கமானதாகும் - திரு குர்ஆன்

cmnf

காஜி ஏ.எம்.எம்.

cmnf pictures

cmnf revenge video

காதர் பக்ஸ் ஹுஸைன் ஸித்திக்கீ எம்..,

KAZI  A.M.M. KADER BUKSH HUSAIN SIDDIQI   M.A.,

 TOWN  KAZI ,  KILAKARAI   623517   RAMNAD DT.  TAMIL NADU - INDIA

 
cmnfcmnf gallerycmnf Welcome to the Office of  the Town Kazi of Kilakarai

Kilakarai Kazi Home Page
Introduction
Service
Events
Kazi's Biography
Previous Kazis
Mahalli -Muthavalli
Author of Books
Jamath
Nikkah Affair
Photo Gallery
Contact Us

குர்பானி உள்ஹிய்யா பற்றி சமவுரிமை 2009 நவம்பர் மாத இதழில் டவுன் காஜியின் கட்டுரை Click hear > பக்கம் 1,  பக்கம் 2

அறிவிப்புகள

12/12/08

cmnfcmnf gallerycmnf gallery மஹல்லா ஜமாஅத்தில் பணிபுரிபவர்களி்
ன் முழு தகவல்கள் ஜமாஅத் அலுவலக கோப்புகளில் இடம்பெற்றிருப்பது ஜமாஅத்தின் நிர்வாகத்திற்கும் பணிபுரிபவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்ற நோக்கில் டவுன் காஜி தயாரித்த

cmnf party video

cmnf pet

மஹல்லா ஜமாஅத்தில்  பணிபுரிபவர்   விபரம்cmnf gallerycmnf gallery
பற்றிய முழு தகவல் அடங்கிய படிவம்  
கீழக்கரை அனைத்து மஹல்லாக்களின் நிர்வாகத்திற்கும்   விநியோகிக்காப்பட்டது

cmnf peachy forum

cmnf video clips massage

Click hear >மஹல்லா

cmnf images

cmnf enf massage groping free public nudity

ஜமாஅத்தில் பணிபுரிபவர்cmnf

பற்றிய முழு தகவல் அடங்கிய படிவம
cmnf
cmnf -
Form

cmnf medical exams

bar cmnf

9.09.2008  : கீழக்கரை அனைத்து மஹல்லா ஜமாஅத்களுக்கு மஹல்லா ஜமாஅத்களில் பஞ்சாயம் - விசாரனை மற்றும் விவாக தொடர்பான சமயங்களில் எவ்வாறான அணுகு முறைகளை பஞசாயத்தார்கள் -நடுவர்கள் மஹல்லா நிர்வாகிகள் பின் பற்றிடவேண்டும் என்ற வழிகாட்டு நெறியான சுற்றறிக்கையை டவுன் காஜி   அனுப்பினார

Click  here 

cmnf couples

cmnf denial videos

sissy husband diaper  >cmnf gallerycmnfcmnf gallery


cmnfcmnf
விசாரனை - தீர்வு மற்றும் தலாக் பற்றிய நெறிமுறை (Guideline)

 காஜியின் இச்சுற்றறிக்கையை தமிழக ஜமாஅத்துகள் பயன்படுத்த வசதியாக தமிழ் நாடு வஃக்பு வாரியம்

cmnf videos

autom

cmnf jerking

(Tamil Nadu State Wakf  Board )
cmnf


cmnfcmnf gallery தனது வெளியீடான இஸ்மியில் வெளியிட்டது ,  இதன் மூலம் தமிழக முழுவதிலுமுள்ள மகஹல்லா ஜமாஅத்துகளுக்கும் இவ்வழிகாட்டு நெறி பயனடைய ச்செய்துள்ளது

 

cmnf med pics

cmnf gallery

 

 

 

 

sissy cmnf video gallery

enf cmnf

 

                                                Kilakarai  Prayer Timing -  கீழக்கரை நகர் தொழுகை நேரங்கள்
ஜனவரி , பிப்ரவரி,  மார்ச் , ஏப்ரல் , ே , ஜூன் , ஜூலை , ஆகஸ்ட் , செப்டம்பர் , அக்டோபர,நவம்பர் , டிசம்பர்            Kilakarai Kazi Home Page | Introduction | Service | Events | Kazi's Biography | Previous Kazis | Mahalli -Muthavalli | Author of Books | Jamath | Nikkah Affair | Photo Gallery | Contact Us

Questions or problems regarding this web site should be directed to [CompanyEmail].
Copyright 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 04/24/10.

Email].
Copyright 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 04/24/10.

opyright 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 04/24/10.