நீதி செலுத்துங்கள் , அதுதான் பயபக்திக்கு மிக நெருக்கமானதாகும் - திரு குர்ஆன்

காஜி ஏ.எம்.எம்.காதர் பக்ஸ் ஹுஸைன் ஸித்திக்கீ எம்..,

KAZI  A.M.M. KADER BUKSH HUSAIN SIDDIQI   M.A.,

 TOWN  KAZI ,  KILAKARAI   623517   RAMNAD DT.  TAMIL NADU - INDIA

 

Welcome to the Office of  the Town Kazi of Kilakarai

Kilakarai Kazi Home Page
Introduction
Service
Events
Kazi's Biography
Previous Kazis
Mahalli -Muthavalli
Author of Books
Jamath
Nikkah Affair
Photo Gallery
Contact Us

குர்பானி உள்ஹிய்யா பற்றி சமவுரிமை 2009 நவம்பர் மாத இதழில் டவுன் காஜியின் கட்டுரை Click hear > பக்கம் 1,  பக்கம் 2

அறிவிப்புகள

12/12/08 மஹல்லா ஜமாஅத்தில் பணிபுரிபவர்களி்ன் முழு தகவல்கள் ஜமாஅத் அலுவலக கோப்புகளில் இடம்பெற்றிருப்பது ஜமாஅத்தின் நிர்வாகத்திற்கும் பணிபுரிபவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்ற நோக்கில் டவுன் காஜி தயாரித்த மஹல்லா ஜமாஅத்தில்  பணிபுரிபவர்   விபரம் பற்றிய முழு தகவல் அடங்கிய படிவம்  கீழக்கரை அனைத்து மஹல்லாக்களின் நிர்வாகத்திற்கும்   விநியோகிக்காப்பட்டது

Click hear >மஹல்லா ஜமாஅத்தில் பணிபுரிபவர் பற்றிய முழு தகவல் அடங்கிய படிவம - Form

9.09.2008  : கீழக்கரை அனைத்து மஹல்லா ஜமாஅத்களுக்கு மஹல்லா ஜமாஅத்களில் பஞ்சாயம் - விசாரனை மற்றும் விவாக தொடர்பான சமயங்களில் எவ்வாறான அணுகு முறைகளை பஞசாயத்தார்கள் -நடுவர்கள் மஹல்லா நிர்வாகிகள் பின் பற்றிடவேண்டும் என்ற வழிகாட்டு நெறியான சுற்றறிக்கையை டவுன் காஜி   அனுப்பினார

Click  here   > விசாரனை - தீர்வு மற்றும் தலாக் பற்றிய நெறிமுறை (Guideline)

 காஜியின் இச்சுற்றறிக்கையை தமிழக ஜமாஅத்துகள் பயன்படுத்த வசதியாக தமிழ் நாடு வஃக்பு வாரியம் (Tamil Nadu State Wakf  Board ) தனது வெளியீடான இஸ்மியில் வெளியிட்டது ,  இதன் மூலம் தமிழக முழுவதிலுமுள்ள மகஹல்லா ஜமாஅத்துகளுக்கும் இவ்வழிகாட்டு நெறி பயனடைய ச்செய்துள்ளது

 

 

 

 

 

 

                                                Kilakarai  Prayer Timings -  கீழக்கரை நகர் தொழுகை நேரங்கள்
ஜனவரி , பிப்ரவரி,  மார்ச் , ஏப்ரல் , ே , ஜூன் , ஜூலை , ஆகஸ்ட் , செப்டம்பர் , அக்டோபர,நவம்பர் , டிசம்பர்            Kilakarai Kazi Home Page | Introduction | Service | Events | Kazi's Biography | Previous Kazis | Mahalli -Muthavalli | Author of Books | Jamath | Nikkah Affair | Photo Gallery | Contact Us

Questions or problems regarding this web site should be directed to [CompanyEmail].
Copyright 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 01/11/12.